Ülevaade ajaloost

 • 1292 Saare-Lääne piiskop Heinrich II laseb ehitada Vigala linnuse.
 • 1300 piiskopi kujutisega kivirist käärkambri seinal.
 • 1339 esimene kirjalik jälg Vigala koguduse kohta, milles mainitakse preestervenda Johannest Vigalast.
 • 25.11.1390 Vigala kihelkonna esmamainimine kroonikas.
 • Algne kirik oli kooriruum (praegune käärkamber) ja seejärel valminud kaks korda pikem ilma võlvideta pikihoone. Käärkambri põrandal on halvasti säilinud 1390-1400. aastast pärit suur kivist hauaplaat, mille keskel oleval vapil on kujutatud ristatud juurtega liiliaid.
 • XV saj võlvitakse kooriruum ja ehitatakse kiriku lääneseina viilutorn.
 • Ümberehitustöid teostavad Uexküllid, kes jäävad Vigala kiriku patroonideks kuni 1920. aastateni.
 • 1581 Vene väed rüüstavad ja süütavad põlema kiriku ja Vigala lossi. Kirik ehitati aastakümnete pärast uuesti üles. Esimene kellatorn, mille venelased rüüstasid seisis kiriku kõrval.
 • 1655 seatakse sisse köstri ametikoht.
 • 1650 valmib värvimata esialgne altarisein,
 • Algselt altariseina kuulunud maal “Püha õhtu-söömaaeg” on praegu käärkambri seinal, praegune maal altariseinal “Kristus Õlimäel” on pärit 19. sajandist.
 • 1680 altariseinale täienduseks tellitakse puunikerdaja Ackermani käest puidust skulptuurid.
 • 1710 Peeter Suure väed riisuvad kiriku kella ja peitmata jäänud hõberiistad.
 • Kihelkonna elanikkonnast sureb katku 88,9 %, ellu jääb vaid 354 inimest.
 • 1730 valmib esialgne kantsel( ilma kõlakatuseta)
 • 1773 lõpetati kirikusse matmine Katariina II ukaasiga.
 • 1786 ehitatakse pastoraat.
 • 1798 kiriku lääneseina ette (mitte külge) püstitati kellatorn, varasem torn asus surnuaia värava juures.
 • 1823 alustab tööd Vigala kihelkonna esimene kool köstri majas.
 • 1827 ehitatakse uus pastoraat.
 • 1838 I surnuaia, väravast algava osa pühitsemine.
 • 1842-1845 kirikuhoone pikendati kellatornini (15 m) ja võlviti, vanast kirikust jäi alles praegune käärkamber. Vana torn lammutatakse ja ehitatakse uus.
 • Ehitamise mälestuseks on vitraazaken kiriku lõuna seinas (Elisabeth Uexküll)
 • 1845 altar paigutatakse uuele kohale ja ehitatakse altarile peale lisakorrus (teostaja teadmata)
 • 1845 kantsel paigutatakse uuele kohale, kõrvaldatakse trepi uks ja täiendatakse kantslit kõlalaega.
 • 1874 lammutatakse püstloodist väljavajunud kellatorn.
 • 1879 valmis praeguseni säilinud köstri elamu.
 • 1880 pastoraat põleb.
 • 1881 II surnuaia , üle oja jätkuva surnuaia osa pühitsemine.
 • 1887 Vigala meistri J. Gildemanni valmistatud köstri orel, mis täna asub käärkambris.
 • 1888 ehitatakse kiriku lagunevate võlvide asemele peegellagi ja ehitatakse kinni võidukaar. Vana käärkamber kooriruumi (praeguse käärkambri) põhja seinas lammutatakse.
 • 1888 altari ja kantsli värvimine
 • 1888 ostab kogudus V. Müllerverstedi Tartu Peetri kirikus jaoks valmistatud ja senini seal olnud suure oreli.
 • 1894 soetatakse tornikell.
 • 1922 pühitsetakse III maantee äärne surnuaia osa.
 • 1927 kiriku, altari ja kantsli värvimine
 • 1933 valmib kiriku torn-Vabadussõja monument.
 • 1937 alustab tegevust kirikukoor.
 • 1938-39 kiriku,altari ja kantsli põhjalik remont ja värvimine
 • 1939 (20.08) koguduse 600. aastapäeva tähistamine.
 • Samal päeval toimub Lääne praostkonna vaimulik laulupäev kiriku kõrval jõe kaldal.
 • Kirikule kingitakse kirikutorni sini-must-valge lipulaid (10m pikk), valged altarikatted
 • esiuksest altarini ulatuv põrandavaip.
 • 1941 hävituspataljonilased riisusid kiriku lipu.
 • 1948 kaotatakse köstri ametikoht, asemele organisti ametikoht.
 • Võetakse ära kiriku kinnisvara, pastoraadist saab haigla.
 • Tahvlid langenute nimedega lubjatakse üle ja kaetakse ka kiriku seinal vabaduserist plekkkattega.
 • Lõpetatakse ametlikult kirikukoori tegevus.
 • 1949 koguduse maad tuleb ära anda kolhoosile.
 • 1950 november Kogudus võtab maha torni küljes olevad graniidist talupoja ja sõduri kujud ning matab need kirikuaeda.
 • 1956 kirikus olnud õlimaal “Kaana pulm” 16. sajandist rekvireeritakse ja viiakse Tallinna ja tagasi pole senini toodud.
 • 1971 kirik saab elektrivalgustuse.
 • 1973 ehitatakse tornikojale mosaiikpõrand.
 • 1975 torni kujud kaevati kuivendustööde käigus välja, viidi Haapsalu koduloo muuseumi.
 • 1975 altari, kantsli ja kiriku seest värvimine.
 • 1975 (28.09) esimene kuldleeri jumalateenistus. Need olid õpetaja Buschi viimased õpilased, teenis kuldleerilaps Viru-Jaagupi õpetaja Madis Oviir.
 • 1977 taastatakse osaliselt kirikuesine paekivist müür. Kivid saadakse lammutatud leerisaunast.
 • 1978 valmib betoontee kirikuväravast ukseni, torni-kiivri ja risti värvimine
 • 1979 kirikuaia puuvärav asendatakse sepisväravaga.
 • 1984 käärkambri põranda remont.
 • 1986 25.mai Vigala kiriku torni kujud tagastatakse Haapsalu koduloomuuseumist kogudusele.
 • 1988 11. mail torn-monumendi kujud paigutatakse torni külge tagasi, puhastatakse lubjast nimetahvlid , avatakse Vabadussõja rist plekikatte alt.
 • 1989 Kõrge altaripõranda uuendamine.
 • 1989 tornikiivri värvimine.
 • 1989 Käärkamber saab Andrei Lobanovi vitraažakna.
 • 1990 kiriku välisseintele mälestustahvlid II Maailmasõjas ja nõukogude okupatsioonis hukkunuile.
 • 1993 paigaldatakse võimendussüsteem.
 • 1995 saab kogudus endale kogudusemajaks endise apteegi hoone.
 • 1997 suure oreli remont.
 • 1999 ehitatakse kiriku ümber drenaaz koguduse poolt , ehitatakse kivist altariesine põrand.
 • 2000-2001 paigaldatakse kirikule uus plekkkatus.
 • 2002 pannakse elektri soojendus esimeste pinkide alla.
 • 2002 kiriku pinkide värvimine.
 • 2003 kiriku uste värvimine.
 • 2004 “sakste toolide”, altarivõre, rõdu ja oreli värvimine.
 • Dolomiidist mälestusküünalde aluse valmistamine.
 • 2004-2005 omaniketa raud- ja malmristide parandamine ja nende paigutamine kirikuaeda (“kodutute ristide kodu”).
 • 2005 käärkambri oreli põhjalik remont orelimeister Ago Tinti poolt, oreli pühitses peapiiskop Andres Põder.
 • 2005 Jõululaupäeva jumalateenistus, teenib peapiiskop Andres Põder.
 • Teenistusel osaleb Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel.
 • 2006 kogudusemaja remondi alustamine
 • 2006 (13.08) Vigala koguduse suure oreli 120 sünnipäeva tähistamine.
 • 2007 uute altariristide valmistamine, käärkambri numbritahvli valmistamine ja pühitsemine.
 • 2007 kogudusemaja remondi jätkamine.
 • 2008 V. Müllerverstedi oreli remont.
 • 2008 kogudusemaja remondi jätkamine sõpruskoguduste abiga.
 • 2008 koguduse 670 juubelile pühendatud Vigala koguduse 2009.aasta kalendri koostamine ja välja andmine.
 • 2009 kogudusemaja soojustamineja välisfassaadi remont.
 • 2009 13.september Koguduse 670 aaspäeva tähistamine. Osaleb peapiiskop Andres Põder ja sõpruskoguduste esindajad Saksamaalt ja Hollandist.
 • 2010 kogudusemaja ümber kiviaia ehitamine
 • 2011 Vigala kiriku juurde PRIA abil välikäimla ehitus
 • 2011 kogudusemaja remont
 • 2012 kiriku käärkambri lupjamine seest
 • 2012 kogudusemaja remondi jätkamine
 • 2013 Vigala surnuaeda Enge jõe äärse tee taastamine
 • 2013 kogudusemaja soojustamine ja akende vahetus
 • 2013 Vigala kiriku juurde valgustuse rajamine.
 • 2014 kogudusemaja saali remont ja kogudusemaja värvimine
 • 2014 Vigala kiriku käärkambri seinavaiba valmistamine .
 • 2014 protsessiooniristi valmistamine ja pühitsemine
 • 2014 Vigala kiriku torni valgustuse ehitus .
 • 2014 6.september Koguduse 675 aaspäeva tähistamine. Osaleb peapiiskop Andres Põder ja sõpruskoguduste esindajad .
 • 2015 Vigala kiriku juurde uue tee katte ehitus,Enge jõele paadisilla ehitus
 • 2015 Vigala kiriku kabeli katuse remont ,lupjamine. Kiriku välisvalgustuse täiendamine
 • 2015 september Vigala I muusikapäevad Vigala kirikus
 • 2016 käärkambri lupjamine. Kiriku värava värvimine.
 • 2016 kogudusemaja kontoriruumide remont
 • 2016 august orelimeister Ago Tint remondib ja häälestab Vigala kiriku V. Müllerverstedi ja J. Gildemanni orelid
 • 2016 september Vigala II muusikapäevad Vigala kirikus
 • 2017 mai Vigala kiriku lõuna külje lupjamine